Τα τμήματα αυτά έχουν στόχο να μυήσουν το παιδί στον κόσμο της μουσικής και του χορού, βασισμένα στα ποιο αναγνωρισμένα συστήματα μουσικής εκπαίδευσης για παιδιά (Orff, Dalcroze) Μέσα από παιχνίδι που αποσκοπει στην καλλιέργεια της ακοής, με την εκμάθηση ρυθμών (χρήση κρουστών οργάνων) και την ανάπτυξη της εκφραστικότητας του σώματος (αυτοσχεδιασμός), το παιδί αβίαστα αναπτήσσεται μουσικά και κινητικά.

  • ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε σύστημα CARL ORFF - SCHULWERK για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 χρονών)
    • ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6-12 χρονών)
  • ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε σύστημα EMILE JACQUE DALCROZE για παιδιά από 2-5 χρονώ
    • ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6-12 χρονών)
  • ΒΡΕΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (1-3 ετών)