Το Paso Doble είναι Ισπανική μουσική τύπου march 114 και ζευγαρωτός χορός, ενώ η μουσική του Paso Dobleχρησιμοποιείται κατά την τέλεση των ταυρομαχιών. Στην Ισπανία ο χορός είναι γνωστός ως «El Soleo» και εκτελείται στην αρχή και στο τέλος της ταυρομαχίας. Στην αρχή: πριν την έναρξη της ταυρομαχίας, όταν ο ταυρομάχος εισέρχεται στην αρένα (paseo) χαιρετώντας τους θεατές. Στο τέλος της: κατά την διάρκεια των κοντινών περασμάτων του ταύρου προς τον ταυρομάχο και λίγο πριν την στιγμή θανάτωσης του ζώου (faena). Η δημιουργία του χορού αποδίδεται στους Γάλλους. Στις περιοχές της Γαλλίας, που συνορεύουν με την Ισπανία, η τελετή και το διαδικαστικό της ταυρομαχίας είναι γνωστό και εκτελείται συνήθως κατά την διάρκεια εορτασμού της Πεντηκοστής ή του Πάσχα. Γνωστές είναι οι ταυρομαχίες που τελούνται στις αρχαίες Ρωμαϊκές αρένες των πόλεων Nines και Arles.

Αυτές οι περιοχές θα γίνουν το πέρασμα του Paso Doble από την Ισπανία προς την Γαλλία. Το 1910 εμφανίζεται (στις περιοχές που συνορεύουν με την Ισπανία) ως χορευτική αναπαράσταση της ταυρομαχίας από επαγγελματίες χορευτές, χρησιμοποιώντας τον χορό One Step 103 με μουσική τύπου march. Αργότερα δημιουργείται μια πιο απλή μορφή του χορού που χορεύεται στις αίθουσες κοινωνικού χορού της Γαλλίας.

Την δεκαετία του 1930, ο δάσκαλος χορού και χορευτής Pierre Lavelle, τον κάνει γνωστό σε όλη την Γαλλία. Οι Γάλλοι εμπνευσμένοι από τις Ισπανικές ταυρομαχίες, δημιουργούν βήματα που αναπαριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κινήσεις της ταυρομαχίας, δίνοντας στις κινήσεις Γαλλικά ονόματα που ισχύουν μέχρι και σήμερα όπως το Huit, το Appel, το Sur Place κ.α. Περνώντας ο χορός στην Αγγλία (δεκαετία του 1930), αποκτά βήματα με Αγγλική ονομασία όπως Sixteen, Chasses, Cape κ.α. ενώ διατηρεί και Ισπανικές ονομασίες όπως Banderillas και Fregolina. Είναι από τους ελάχιστους χορούς που χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές γλώσσες στην περιγραφή των κινήσεών του. Κάθε κίνηση του χορού ενσωματώνει μια μικρή ιστορία αναπαριστώντας ένα αντίστοιχο τμήμα της ταυρομαχίας. Το 1945 περιλαμβάνεται ως χορός στην αθλητική κατηγορία Latin των Ballroom χορών. Είναι χορός που δεν δημιουργήθηκε από τον απλό λαό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η αντίστοιχη κοινωνική άσκησή του, καθώς δημιουργήθηκε από επαγγελματίες χορευτές με καθαρά καλλιτεχνικό προσανατολισμό.