Σχολή χορού K DANCE STUDIO

Η σχολή χορού "K DANCE STUDIO" μας είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χορού Ελλάδος (Ε.Σ.Χ.Ε) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητικού Χορού (Ε.Ο.Α.Χ). Eίναι αναγνωρισμένη από τους Διεθνείς Οργανισμούς: .
World Dance Council (WDC),
Eurodance Center,
Ballroom Dancers’ Federation International (BDFI),
International Dance Teachers’ Association (IDTA).
Δια της κυρίας Σφενδουράκη Κάλλιας